top of page

DONKEY ASSISTED SERVICES
 cursussen en specialisaties

Cursussen en Specialisaties
Specialisaties
Specialisaties
Specialisaties
Specialisaties
Specialisaties
Therapie met Kiki

Het therapeutisch werken met dieren in het algemeen en met ezels in het bijzonder heeft een effect op de motivatie van cliënten. Kinderen, maar ook volwassenen, leven op in contact met ezels. Ezels zijn zeer mensgericht, traag in hun bewegingen en overzichtelijk in hun gedrag. Voor mensen met een hulpvraag van welke aard dan ook, geeft dit vaak een enorme rust. Rust geeft ruimte om nieuwe dingen te leren. Met deze prachtige, lieve en volgzame dieren komt een innig contact tot stand. Mensen met een aandoening in het autismespectrum en/of verstandelijke beperking reageren hier wonderlijk goed op. Tijdens de cursus leert u als hulpverlener het contact te bewerkstelligen tussen dier en mens. Het gaat hier om module 1 waarbij u alles leert over ezels en de basisprincipes m.b.t. hun integratie in interventies. Module 1 vormt de basis voor diverse vervolgcursussen m.b.t. Asinotherapie. Met de basismodule kan je hulpverleningstrajecten begeleiden, en met de specialisatiemodules leer je specifieke interventies voor een bepaalde doelgroep.

BOEK HIER

Voor wie zijn deze cursussen bedoeld?

 • Beroepsbeoefenaren in de zorg

 • Medewerkers zorgboerderijen

 • Medewerkers kinderboerderijen

 • Medewerkers zorginstellingen

CURSUS DONKEY ASSISTED SERVICES (voorheen Basismodule Asinotherapie)

Cursus Donkey Assisted Services: 8, 9, 11 en 12 april 2024 (woensdag rustdag)

4 dagen € 850,- (woensdag rustdag), inclusief lunches en cursusboek . 

BOEK HIER

Het programma:

Dag 1

OCHTEND

 • Ontvangst deelnemers en presentatie cursus

 • Wat maakt een ezel zo bijzonder?

 • Fysieke kenmerken, kuddegedrag in relatie tot asinotherapie

 • Praktijkoefening

MIDDAG

 • Verzorging van de ezel

 • Voeding, weideonderhoud, hoefverzorging, aandacht en contact

 • Praktijkoefening

Dag 2

OCHTEND

 • Gedrag van de ezel en gebruik daarvan in asinotherapie

 • Communicatie, bonding, karakterschetsing

 • Praktijkoefening

MIDDAG

 • Ezeltraining

 • Introductie in de clickertraining,

 • Praktijkoefening

Dag 3

OCHTEND

 • Asinotherapie in het kort

 • Asinotherapie en autisme

MIDDAG

 • Pansage (relaxen van de ezel / grooming)

 • Praktijkoefening

Dag 4

OCHTEND

 • Portage

MIDDAG

 • Praktijkoefening

Donkey assisted Services en Autisme


Deze module Asinotherapie en Autisme is een vervolgmodule op de basiscursus Asinotherapie. In de basismodule hebben jullie geleerd hoe de ezel denkt, voelt, communiceert en hoe je dat in kan zitten voor mensen met een hulpvraag. Deze module gaat dieper in op de inzetbaarheid van de ezel voor mensen met een aandoening in het Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Over deze veel voorkomende aandoening is al veel geschreven en gepubliceerd. We verwachten dan ook een bepaalde basiskennis over autisme, omdat de aandoening zelf in deze cursus niet behandeld wordt.

Cursus Donkey Assisted Services en Autisme : op aanvraag

Workshop Ezelfluisteren


Deze workshop is een luchtige workshop om wat meer inzicht te krijgen in je karakter en eigenschappen. Ben jij geschikt om samen te werken met dit bijzondere dier. Ben je geduldig genoeg, laat je je niet van de wijs brengen als dingen anders lopen, durf jij weloverwogen leiding te nemen? Of ben je bazig, ongeduldig, en wispelturig. Inzicht maakt groei mogelijk. De ezel gaat je helpen.

Workshop Ezelfluisteren: op aanvraag

bottom of page