top of page

ASINOTHERAPIE
 cursussen en specialisaties

Cursussen en Specialisaties
Specialisaties
Specialisaties
Specialisaties
Specialisaties
Specialisaties
Therapie met Kiki

Het therapeutisch werken met dieren in het algemeen en met ezels in het bijzonder heeft een effect op de motivatie van cliënten. Kinderen, maar ook volwassenen, leven op in contact met ezels. Ezels zijn zeer mensgericht, traag in hun bewegingen en overzichtelijk in hun gedrag. Voor mensen met een hulpvraag van welke aard dan ook, geeft dit vaak een enorme rust. Rust geeft ruimte om nieuwe dingen te leren. Met deze prachtige, lieve en volgzame dieren komt een innig contact tot stand. Mensen met een aandoening in het autismespectrum en/of verstandelijke beperking reageren hier wonderlijk goed op. Tijdens de cursus leert u als hulpverlener het contact te bewerkstelligen tussen dier en mens. Het gaat hier om module 1 waarbij u alles leert over ezels en de basisprincipes m.b.t. hun integratie in interventies. Module 1 vormt de basis voor diverse vervolgcursussen m.b.t. Asinotherapie. Met de basismodule kan je hulpverleningstrajecten begeleiden, en met de specialisatiemodules leer je specifieke interventies voor een bepaalde doelgroep.

BOEK HIER

Onderstaande modules worden aangeboden of zijn nog in ontwikkeling. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe cursussen en data? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!

 • Asinotherapie en rouwverwerking

 • Asinotherapie en autisme

 • Asinotherapie en burn-out

 • Asinotherapie en logopedie

 • Asinotherapie tegen pestgedrag op school

 • Asinopedagogie (verbeteren van leergedrag met behulp van ezels)

Voor wie zijn deze cursussen bedoeld?

 • Beroepsbeoefenaren in de zorg

 • Medewerkers zorgboerderijen

 • Medewerkers kinderboerderijen

 • Medewerkers zorginstellingen

Basismodule Asinotherapie

Cursus Asinotherapie basismodule: 10 -14 april (woensdag rustdag)

4 dagen € 825,- (woensdag rustdag), inclusief lunches en cursusboek . 

BOEK HIER

Het programma:

Dag 1

OCHTEND

 • Ontvangst deelnemers en presentatie cursus

 • Wat maakt een ezel zo bijzonder?

 • Fysieke kenmerken, kuddegedrag in relatie tot asinotherapie

 • Praktijkoefening

MIDDAG

 • Verzorging van de ezel

 • Voeding, weideonderhoud, hoefverzorging, aandacht en contact

 • Praktijkoefening

Dag 2

OCHTEND

 • Gedrag van de ezel en gebruik daarvan in asinotherapie

 • Communicatie, bonding, karakterschetsing

 • Praktijkoefening

MIDDAG

 • Ezeltraining

 • Introductie in de clickertraining,

 • Praktijkoefening

Dag 3

OCHTEND

 • Asinotherapie in het kort

 • Asinotherapie en autisme

MIDDAG

 • Pansage (relaxen van de ezel / grooming)

 • Praktijkoefening

Dag 4

OCHTEND

 • Portage

MIDDAG

 • Praktijkoefening

Asinotherapie en Autisme


Deze module Asinotherapie en Autisme is een vervolgmodule op de basiscursus Asinotherapie. In de basismodule hebben jullie geleerd hoe de ezel denkt, voelt, communiceert en hoe je dat in kan zitten voor mensen met een hulpvraag. Deze module gaat dieper in op de inzetbaarheid van de ezel voor mensen met een aandoening in het Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Over deze veel voorkomende aandoening is al veel geschreven en gepubliceerd. We verwachten dan ook een bepaalde basiskennis over autisme, omdat de aandoening zelf in deze cursus niet behandeld wordt.

Cursus Asinotherapie en Autisme : najaar 2023, datum volgt

BOEK HIER

Workshop Ezelfluisteren


Deze workshop is een luchtige workshop om wat meer inzicht te krijgen in je karakter en eigenschappen. Ben jij geschikt om samen te werken met dit bijzondere dier. Ben je geduldig genoeg, laat je je niet van de wijs brengen als dingen anders lopen, durf jij weloverwogen leiding te nemen? Of ben je bazig, ongeduldig, en wispelturig. Inzicht maakt groei mogelijk. De ezel gaat je helpen.

Workshop Ezelfluisteren: najaar 2023, datum volgt

BOEK HIER

Asinotherapie en Burnout (op aanvraag)


Deze specialisatiecursus is bedoeld voor professionals die werken op het gebied van psychosociale en maatschappelijke hulpverlening. Tijdens de cursus wordt duidelijk welke gunstige rol de ezel als co-therapeut binnen uw praktijk kan spelen bij het begeleiden van mensen met burn-out klachten. De combinatie van bestaande interventies uit het vakgebied en typische elementen uit de Asinotherapie, versterken het gunstige effect van de behandeling. Wat volgt is een 'andere' manier van werken. Geschikt voor cliënten van u die gebaat zijn bij: actief bezig zijn in de buitenlucht, samen met lotgenoten problemen benoemen c.q. oplossen en die aansluiting kunnen vinden bij de ezels. Rust, regelmaat en stilte. Zo vinden ze, stapje voor stapje, de weg terug. Om deze specialisatiecursus te kunnen volgen dient de basiscursus Asinotherapie met goed gevolg te zijn afgelegd.

Asinotherapie en Logopedie (op aanvraag)


Deze specialisatiecursus is bedoeld voor logopedisten die het eens ‘anders’ willen aanpakken en zich daarmee willen onderscheiden. Professionals die kennis willen opdoen van ‘ animal assisted therapie’ en zo hun vak willen verdiepen. De ezel wordt uw co-therapeut. Samenwerken met de ezel zorgt voor meer plezier, betere focus en grotere therapietrouw. De ezel maakt het extra leuk en motiveert cliënten. Het is altijd speels en luchtig. Hierdoor beklijven oefeningen beter en worden ze duidelijk effectiever. In deze cursus leert u om uw specifieke vakkennis en ervaring om te zetten in nieuwe praktische methodieken. U leert om zelf om asinotherapie te integreren met logopedie. Om deze specialisatiecursus te kunnen volgen dient de basiscursus Asinotherapie met goed gevolg te zijn afgelegd.

Portage

 

Dit is Loïc, de zoon van Brigitte. Hij geniet net zo van de porage als kinderen die om medische of psychische redenen ontspanning nodig hebben. Loïc is hier de acteur waarmee de cursisten kunnen oefenen. Hij doet het met plezier zoals je kan zien.

bottom of page