ASINOTHERAPIE

 cursussen en specialisaties

Cursussen en Specialisaties
Specialisaties
Specialisaties
Specialisaties
Specialisaties
Specialisaties
Therapie met Kiki

De asinotherapie oftewel ezeltherapie is een manier om helemaal te ontspannen, rustig en één met jezelf te worden. Voor mensen met een beperking van welke aard dan ook, geeft dit vaak een enorme rust. Rust geeft ruimte om nieuwe dingen te leren. Met deze prachtige, lieve en volgzame dieren komt een innig contact tot stand. Mensen met een aandoening in het autismespectrum en/of verstandelijke beperking reageren hier wonderlijk goed op. Tijdens de cursus leert u als hulpverlener het contact te bewerkstelligen tussen dier en mens. Het gaat hier om module 1 waarbij u de basisprincipes leert van de asinotherapie en deze ook leert toepassen. Module 1 vormt de basis voor diverse vervolgcursussen m.b.t. Asinotherapie.

Onderstaande modules worden aangeboden of zijn nog in ontwikkeling. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe cursussen en data? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!

 • Asinotherapie en rouwverwerking

 • Asinotherapie en autisme

 • Asinotherapie en burn-out

 • Asinotherapie en logopedie

 • Asinotherapie tegen pestgedrag op school

 • Asinopedagogie (verbeteren van leergedrag met behulp van ezels)

Voor wie zijn deze cursussen bedoeld?

 • Beroepsbeoefenaren in de zorg

 • Medewerkers zorgboerderijen

 • Medewerkers kinderboerderijen

 • Medewerkers zorginstellingen

Basismodule Asinotherapie

Cursus Asinotherapie basismodule: 18, 19, 21 en 22 oktober - 4 dagen € 750,- (woensdag rustdag)

Het programma:

Dag 1

OCHTEND

 • Ontvangst deelnemers en presentatie cursus

 • Wat maakt een ezel zo bijzonder?

 • Fysieke kenmerken, kuddegedrag in relatie tot asinotherapie

 • Praktijkoefening

MIDDAG

 • Verzorging van de ezel

 • Voeding, weideonderhoud, hoefverzorging, aandacht en contact

 • Praktijkoefening

Dag 2

OCHTEND

 • Gedrag van de ezel en gebruik daarvan in asinotherapie

 • Communicatie, bonding, karakterschetsing

 • Praktijkoefening

MIDDAG

 • Ezeltraining

 • Introductie in de clickertraining,

 • Praktijkoefening

 

Dag 3

 

OCHTEND

 • Asinotherapie in het kort

 • Asinotherapie en autisme

MIDDAG

 • Pansage (relaxen van de ezel / grooming)

 • Praktijkoefening

 

Dag 4

 

OCHTEND

 • Portage

MIDDAG

 • Praktijkoefening

 

Asinotherapie en Autisme


Deze module Asinotherapie en Autisme is een vervolgmodule op de basiscursus Asinotherapie. In de basismodule hebben jullie geleerd hoe de ezel denkt, voelt, communiceert en hoe je dat in kan zitten voor mensen met een hulpvraag. Deze module gaat dieper in op de inzetbaarheid van de ezel voor mensen met een aandoening in het Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Over deze veel voorkomende aandoening is al veel geschreven en gepubliceerd. We verwachten dan ook een bepaalde basiskennis over autisme, omdat de aandoening zelf in deze cursus niet behandeld wordt.

 

Cursus Asinotherapie en Autisme : op aanvraag

Asinotherapie en Burnout (nog geen datum beschikbaar)


Deze specialisatiecursus is bedoeld voor professionals die werken op het gebied van psychosociale en maatschappelijke hulpverlening. Tijdens de cursus wordt duidelijk welke gunstige rol de ezel als co-therapeut binnen uw praktijk kan spelen bij het begeleiden van mensen met burn-out klachten. De combinatie van bestaande interventies uit het vakgebied en typische elementen uit de Asinotherapie, versterken het gunstige effect van de behandeling. Wat volgt is een 'andere' manier van werken. Geschikt voor cliënten van u die gebaat zijn bij: actief bezig zijn in de buitenlucht, samen met lotgenoten problemen benoemen c.q. oplossen en die aansluiting kunnen vinden bij de ezels. Rust, regelmaat en stilte. Zo vinden ze, stapje voor stapje, de weg terug. Om deze specialisatiecursus te kunnen volgen dient de basiscursus Asinotherapie met goed gevolg te zijn afgelegd.

Asinotherapie en Logopedie (op aanvraag)


Deze specialisatiecursus is bedoeld voor logopedisten die het eens ‘anders’ willen aanpakken en zich daarmee willen onderscheiden. Professionals die kennis willen opdoen van ‘ animal assisted therapie’ en zo hun vak willen verdiepen. De ezel wordt uw co-therapeut. Samenwerken met de ezel zorgt voor meer plezier, betere focus en grotere therapietrouw. De ezel maakt het extra leuk en motiveert cliënten. Het is altijd speels en luchtig. Hierdoor beklijven oefeningen beter en worden ze duidelijk effectiever. In deze cursus leert u om uw specifieke vakkennis en ervaring om te zetten in nieuwe praktische methodieken. U leert om zelf om asinotherapie te integreren met logopedie. Om deze specialisatiecursus te kunnen volgen dient de basiscursus Asinotherapie met goed gevolg te zijn afgelegd.

Portage

 

Dit is Kiki. Kiki heeft het Rett-syndroom en kan niet praten, zelfstandig zitten of lopen. Hier staat ze op de foto met ezelveulen Jip. Door véél lichamelijk contact met de ezels kan ze ontspannen en genieten. Onderdeel van deze therapie is de ‘portage’ een methode om kinderen te wiegen op de rug van de ezel.