top of page

DONKEY ASSISTED SERVICES (ASINOTHERAPIE)
Wat is dat?

Wat?
Therapie met Kiki

Zodra ik het woord Asinotherapie, oftewel ezeltherapie gebruik, krijg ik nog steeds vragende blikken. Asinowatte? Tja, wat is dat nou precies? Therapie met ezels? Wat doen die dieren dan? 

Met ingang van 2024 noemen we alle activiteiten met ezels in de hulpverlening 'Donkey Assisted Services'.  Een stukje daarvan betreft therapie.

Om dat goed duidelijk te maken, duik ik met je in de wereld van de dierentherapie. Iedereen heeft wel eens gehoord van dolfijntherapie, paardentherapie, blindengeleidehonden, hulphonden... allemaal voorbeelden van het inzetten van dieren voor mensen met een hulpvraag. Dat kan op allerlei manieren. Eenvoudig, zoals bij het verzorgen van dieren waardoor iemand zinvol en plezierig bezig is, of wat ingewikkelder waarbij het dier een actieve rol heeft in een behandeling.

Een eenvoudig en leuk voorbeeld is het bieden van aangename, zinvolle dagbesteding voor mensen die niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. De ezels verzorgen, borstelen, wandelen, picknicken... enfin een plezierige daginvulling, maar wel als motto: niks moet, maar als je het kan gaan we het doen! We hanteren hierbij structuur, een vaste dagindeling en vaste werkzaamheden. Passend bij wat iemand kan en uitdagend genoeg om nieuwe dingen te leren. Zo kon Casper geen schop en kruiwagen hanteren toen hij bij ons kwam. Maar nu wel!

Zodra er sprake is van een behandeling, bijvoorbeeld door een psycholoog, logopedist of fysiotherapeut, spreken we van therapie. Hierbij heeft de ezel een actieve en prikkelende rol. Hij krijgt een taak in oefeningen, waardoor de activiteiten leuker, speelser, vertrouwder en soms indringender worden. Hij is géén therapeut, dat is in alle gevallen een mens. 

 

Kortom: In de dagbesteding is het vooral de aanwezigheid van de dieren die motiveert en stimuleert en spreken we van begeleiding met dieren. In de therapieën krijgen de dieren een veel actievere rol en worden doelbewust ingezet om verbetering te bewerkstelligen bij de cliënt. Bovendien is er de therapeut die het proces regisseert. 

Ook in het onderwijs kunnen dieren een fantastische rol spelen in het klaslokaal of in de wei. Voor veel kinderen met leerproblemen worden saaie oefeningen nou eenmaal sprankelender en leuker als het in een wei plaatsvindt met dieren. Denk aan concentratieoefeningen. Wat leuk is motiveert! En door motivatie doe je trouwer je oefeningen. En waar oefeningen trouw gebeuren kan het effect groter zijn. Zo werkt het!

DOELGROEPEN

Wie kan er bij ons terecht?

Wie?
Therapie met Casper

Casper heeft het syndroom van Down en is autistisch. Hij heeft moeite met harde geluiden en veranderingen in de omgeving. Hij houdt van voorspelbaarheid en herkenbaarheid. Daar zijn ezels een kei in. Zij houden ook van herkenbare situaties. Casper is bang voor alle dieren, maar laat alleen ezels toe in zijn belevingswereld. Soms trekt hij zich terug in de wei, maar dan is er Guusje, ons –ik-laat-me-niet-kisten-ezeltje- dat naar hem toe loopt om weer contact te leggen. Guus staat geduldig naast Casper te wachten. En dan aait Casper Guusje en is alles weer in orde. Casper voelt zich begrepen en gewaardeerd.

 • Mensen met een verstandelijke beperking

 • Kinderen en volwassenen met autisme

 • Mensen met verslavingsproblematiek

 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

 • Cliënten uit de GGZ

 • Ouderen

 • Medewerkers zorginstellingen

Aanmelden of meer informatie klik hier.

Zorg activiteiten

Zorg

activiteiten

Therapie met Casper
 • Dagbesteding WLZ

Valt uw kind onder de WLZ dan kan die bij ons terecht in de dagbesteding. Er wordt actief gewerkt met de ezels, we onderhouden de weide en de stallen en ondernemen leuke activiteiten met de ezels. Soms is dat een wandeling of een picknick. In alle gevallen staat het contact met de ezels centraal. We kijken naar wat iemand kan en wat hij of zij nog kan ontwikkelen. Het doel is zinvol en plezierig bezig zijn. 

 • Dagbesteding WMO

Indien u onder de WMO valt kunt u tevens bij ons terecht in de dagbesteding, waar we actief met de ezels zijn, maar ook met de afgeleide werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan zeep maken met onze ezelinnenmelk, of jam van onze kersenweide. Maar ook creatief zijn met de ezels als onderwerp behoort tot de mogelijkheden. Alles gericht op uw specifieke hulpvraag. 

 • (Intensieve) Jeugdzorg

De kinderen die bij ons komen hebben over het algemeen een rugzakje. Dat kan een verstandelijke beperking zijn, een lichamelijke beperking, autisme of gedragsproblemen. We nemen elk kind, individueel of in groep, bij de hand om via contact met de ezels te komen tot een innige vertrouwensband en wederzijds respect. Daarbij streven we in alle gevallen naar een goed gevoel van zelfvertrouwen, zich nuttig en gewenst voelen en vermindering van de gedragsproblematiek. 

 • Individuele zorg op maat

Niet iedereen valt in het rijtje hierboven. Soms is de hulpvraag complex en wisselende intensiteit. Vooral mensen met psychische problemen en sterke stemmingswisselingen voelen zich niet meteen thuis in een groep. Daarvoor kunnen we samen een programma op maat maken. Ook weer actief met ezels, maar volkomen gericht op de individuele behoeften en ontwikkeling. 

 • Ezelkamp

Voor alle kinderen - met of zonder rugzakje - worden in de schoolvakanties ezelkampen georganiseerd. Buiten zijn, spelletjes met de ezels, wandelen, picknicken en stoeien ... Leuke activiteiten die bij kinderen de blosjes op de wangen toveren. Geen therapeutische doelstellingen, maar plezier hebben en actief bezig zijn. 

bottom of page